Privacyverklaring Buijs Project Oppervlakte- en Straaltechniek B.V.

Algemeen

Vanaf 25 mei 2018 is de algemene gegevensbescherming (AVG) van toepassing voor alle organisaties die gegevens van personen in een bestand bewaren. Deze wet geeft personen bescherming op het gebied van privacy.

In deze privacyverklaring kunt u lezen hoe Buijs Project Oppervlakte- en Straaltechniek B.V., Kooiweg 16 te Hoogerheide, KvK-nummer 20156254 bedrijfs-/persoonsgegevens verzamelt en hiermee omgaat. De privacyverklaring zal worden aangepast als er wetswijzigingen zijn.

Doel gegevens

Buijs Project Oppervlakte- en Straaltechniek B.V. gebruikt de bedrijfs-/persoonsgegevens voor het versturen van offertes, voor het maken van afspraken voor de uit te voeren werkzaamheden, voor het uitvoeren van de werkzaamheden en voor het opstellen van facturen.

De bedrijfs-/persoonsgegevens die wij verwerken zijn naam, adres, telefoonnummer, emailadres en voor bedrijven BTW- nummer.

Ontvangers

Wij werken samen met www.stukadooroffertes.be, www.watkostgevelreiniging.nl, www.watkosteneenstucadoor.nl enĀ  (OP WELKE SITES KAN MEN OFFERTE AANVRAGEN?). Deze partners kunnen bepaalde persoonsgegevens krijgen. Dit gebeurt uitsluitend om contact met u te kunnen leggen. Deze bedrijven verwerken mogelijk uw gegevens.

Opslagperiode

Uw bedrijfs-/persoonsgegevens worden 7 jaar na voltooiing van de werkzaamheden bewaard i.v.m. de wettelijke bewaar- en/of garantietermijnen.

Alternatief: uw gegevens worden voor langere tijd bewaard, maar nooit langer dan nodig is voor het uitvoeren van de activiteiten, tenzij we op grond van een wettelijke regeling uw gegevens langer moeten bewaren.

Beveiliging

Wij achten een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van belang. Persoonlijke gegevens worden door ons daarom ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd. De software is beveiligd met een wachtwoord en daar waar mogelijk met tweestapsverificatie. Als u vragen heeft of als u wilt weten welke gegevens wij precies bijhouden, neem dan contact met ons op.

Uw rechten

U heeft de volgende rechten:

  • Uitleg over welke persoonsgegevens wij van u hebben en wat we daarmee doen
  • Inzage in de precieze persoonsgegevens die we van u hebben
  • Het corrigeren van fouten in uw persoonsgegevens
  • Het laten verwijderen van oude persoonsgegevens
  • Intrekken (bij beĆ«indiging van het afnemen van diensten) van toestemming
  • Het meenemen van eigen gegevens naar een andere partij (dataportabiliteit)
  • Bezwaar maken tegen een bepaald gebruik van uw persoonsgegevens

Plichten

Buijs Project Oppervlakte- en Straaltechniek B.V. verwerkt bedrijfs-/persoonsgegevens op grond van een gerechtvaardigd belang. Uw gegevens zullen niet verkocht worden aan derden. De gegevens die verplicht zijn om aan te leveren, zijn de minimale benodigde gegevens voor het aanbieden van de diensten of producten. Als deze gegevens niet worden aangeleverd, kan Buijs Project Oppervlakte- en Straaltechniek B.V. de betreffende dienst niet aanbieden. Mocht het nodig zijn om gegevens met anderen dan de hierboven genoemde partijen te delen, dan zal daar eerst uw toestemming voor worden gevraagd.

Buijs Project Oppervlakte- en Straaltechniek B.V. behoudt zich het recht de gegevens te openbaren wanneer dit wettelijk is vereist, dan wel wanneer Buijs Project Oppervlakte- en Straaltechniek B.V. dit gerechtvaardigd acht om te voldoen aan een juridisch verzoek/proces of om de rechten, eigendom en veiligheid van Buijs Project Oppervlakte- en Straaltechniek B.V. te beschermen. Daarbij trachten wij uw recht op privacy zoveel mogelijk te respecteren.